27-28 LISTOPADA 2018
WARSZAWA


1000+ YOUNG WOMENT IN IT
ENGINEERING, SCIENCE AND INNOVATION


EXPO XXI
PRĄDZYŃSKIEGO WARSZAWA

Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
b.siwinska@perspektywy.pl
501 535 785

Joanna Koper


j.koper@perspektywy.pl

Jan Nicał

Dyrektor Techniczny
j.nicał@perspektywy.pl

Monika Biskupska

Koordynatorka programu "IT for SHE"
m.biskupska@perspektywy.pl
608 633 636

Anna Kamińska

Kontakt z Mówcami
a.kaminska@perspektywy.pl

Joanna Lisiecka

Menadżerka Projektów Kobiecych
j.lisiecka@perspektywy.pl
696 483 349

Joanna Maraszek

Koordynator społeczności studenckich

Magdalena Rulska

Kontakt z Mediami
m.rulska@perspektywy.pl

Anna Szkutnik

Kontakt z Wystawcami
a.szkutnik@perspektywy.pl