27-28 LISTOPADA 2018
WARSZAWA


1000+ UTALENTOWANYCH KOBIET W IT,
INŻYNIERII, NAUCE I INNOWACJACH


EXPO XXI
PRĄDZYŃSKIEGO WARSZAWA

Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
b.siwinska@perspektywy.pl
501 535 785

Joanna Koper


j.koper@perspektywy.pl

Jan Nicał

Dyrektor Techniczny
j.nical@perspektywy.pl

Monika Biskupska

Koordynatorka programu "IT for SHE"
m.biskupska@perspektywy.pl
608 633 636

Joanna Lisiecka

Menadżerka Projektów Kobiecych
j.lisiecka@perspektywy.pl
696 483 349

Joanna Maraszek

Koordynator społeczności studenckich
j.maraszek@perspektywy.pl

Magdalena Rulska

Kontakt z Mediami
m.rulska@perspektywy.pl

Anna Szkutnik

Kontakt z Wystawcami
a.szkutnik@perspektywy.pl

AND THE NIGHT BEFORE THE EVENT....
Tech WARSAW welcomes!

Come before Perspektywy Women in Tech Summit
and enjoy series of welcome-events hosted by:
Facebook, Google, Samsung, Ericsson, Goldman Sachs, P&G and Dell

26 November, in whole Warsaw