27-28 NOVEMBER 2018
WARSAW, POLAND


1000+ TALENTED WOMENT IN IT,
ENGINEERING, SCIENCE AND INNOVATION


EXPO XXI
PRĄDZYŃSKIEGO WARSAW

Bianka Siwińska

Dyrektor Zarządzająca
b.siwinska@perspektywy.pl
501 535 785

Joanna Koper


j.koper@perspektywy.pl

Jan Nicał

Dyrektor Techniczny
j.nicał@perspektywy.pl

Monika Biskupska

Koordynatorka programu "IT for SHE"
m.biskupska@perspektywy.pl
608 633 636

Joanna Lisiecka

Menadżerka Projektów Kobiecych
j.lisiecka@perspektywy.pl
696 483 349

Joanna Maraszek

Koordynator społeczności studenckich
j.maraszek@perspektywy.pl

Magdalena Rulska

Kontakt z Mediami
m.rulska@perspektywy.pl

Anna Szkutnik

Kontakt z Wystawcami
a.szkutnik@perspektywy.pl